license plate recognition

หากว่าไม่มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร

ปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าได้ภายในอุตสาหกรรม นั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญนั้นด้วยการพัฒนานั้นจึงทำให้ข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน แต่ว่าในบทความนี้เราจะมาดูอีกมุมมองหนึ่งหากว่าไม่มีการพัฒนาระบบในส่วนนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และ จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง   ทุจริตได้ง่ายขึ้น   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทุจริต” นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และ จึงทำให้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ระบบสแกนนิ้ว ที่มีการพัฒนามาจากเครื่องตอกบัตร หรือ เครื่อง ลงเวลาหากว่าไม่มีเครื่องสแกนนิ้วนั้น แน่นอนว่าจะมีการทุจริตได้ง่าย  ซึ่งจะผลเสียมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐาน  หรือ แม้แต่ในเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาด นั้นจึงทำให้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยนั้นเอง เพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตด้วยนั้นเอง   การจัดการล่าช้า   การสร้างระบบออนไลน์ขึ้นมานั้นจะช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากว่าไม่มีการเลือกใช้ระบบในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็น license plate recognition ที่เป็นการสแกนป้ายทะเบียนรถ หรือ การสแกนนิ้ว แต่กลับมาใช้ ระบบทำด้วยมือ manual   Read More