สัญญาซื้อขาย

เรื่องต้องรู้จากกูรูอสังหา สิ่งสำคัญก่อนทำสัญญาซื้อขายคอนโดมือสอง

คอนโดมือสองนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีของคนที่ต้องการคอนโดเพื่ออยู่อาศัย เพราะในแง่ของราคาแล้วก็จะเบากว่าคอนโดมือหนึ่ง ส่วนเรื่องของความสวยงามอยู่สบาย จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลย แต่สิ่งที่มักมีประเด็นในเรื่องการซื้อหรือขายคอนโดมือสองก็คือ การทำสัญญาซื้อขาย มีหลายสิ่งที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรทำข้อตกลงกันในสัญญาให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบ ครั้งนี้จึงจะขอนำคำแนะนำดี ๆ จากกูรูด้านอสังหา เกี่ยวกับเรื่องของทำสัญญาซื้อขายคอนโดมือสอง ซึ่งจะช่วยสรุปประเด็นสำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรรู้มาให้ได้รับทราบกัน จะมีอะไรบ้างไปติดตามกัน 1. เรื่องของเงินมัดจำ สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโด ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ตาม อย่าลืมว่าเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีราคาสูง เรื่องของเงินมัดจำจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเอาไว้เพื่อความอุ่นใจของทั้งสองฝ่าย ผู้ขาย – เงินมัดจำก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการทำผิดข้อตกลง ยืนยันว่าจะไม่มีการนำสินทรัพย์ไปขายให้ผู้อื่น ผู้ซื้อ – เงินมัดจำก็จะเป็นการให้หลักประกันว่าจะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นจริง ไม่เป็นการทำให้ผู้ขายต้องเสียโอกาส ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นการซื้อความเชื่อใจกันของทั้งสองฝ่าย ถ้ามีการจ่ายมัดจำ สำหรับผู้ขายก็ควรจะต้องมีการระบุเรื่องอัตราเงินมัดจำลงไปในสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อยว่า จะคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจะคิดในอัตราเหมาจ่าย สำหรับผู้ซื้อเมื่อมีการจ่ายมัดจำไปแล้ว ก็ควรมีการระบุในหนังสือสัญญาให้ชัดด้วยว่าได้ให้เงินมัดจำแก่ผู้ขายไปเมื่อวันทำสัญญา จ่ายให้ไปจำนวนเท่าไหร่ ประเด็นนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย Read More