สัญญาซื้อขาย

คอนโดมือสองนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีของคนที่ต้องการคอนโดเพื่ออยู่อาศัย เพราะในแง่ของราคาแล้วก็จะเบากว่าคอนโดมือหนึ่ง ส่วนเรื่องของความสวยงามอยู่สบาย จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลย แต่สิ่งที่มักมีประเด็นในเรื่องการซื้อหรือขายคอนโดมือสองก็คือ การทำสัญญาซื้อขาย มีหลายสิ่งที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรทำข้อตกลงกันในสัญญาให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบ

ครั้งนี้จึงจะขอนำคำแนะนำดี ๆ จากกูรูด้านอสังหา เกี่ยวกับเรื่องของทำสัญญาซื้อขายคอนโดมือสอง ซึ่งจะช่วยสรุปประเด็นสำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรรู้มาให้ได้รับทราบกัน จะมีอะไรบ้างไปติดตามกัน

1. เรื่องของเงินมัดจำ

สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโด ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ตาม อย่าลืมว่าเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีราคาสูง เรื่องของเงินมัดจำจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเอาไว้เพื่อความอุ่นใจของทั้งสองฝ่าย

  • ผู้ขาย – เงินมัดจำก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการทำผิดข้อตกลง ยืนยันว่าจะไม่มีการนำสินทรัพย์ไปขายให้ผู้อื่น
  • ผู้ซื้อ – เงินมัดจำก็จะเป็นการให้หลักประกันว่าจะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นจริง ไม่เป็นการทำให้ผู้ขายต้องเสียโอกาส

ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นการซื้อความเชื่อใจกันของทั้งสองฝ่าย ถ้ามีการจ่ายมัดจำ สำหรับผู้ขายก็ควรจะต้องมีการระบุเรื่องอัตราเงินมัดจำลงไปในสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อยว่า จะคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจะคิดในอัตราเหมาจ่าย

สำหรับผู้ซื้อเมื่อมีการจ่ายมัดจำไปแล้ว ก็ควรมีการระบุในหนังสือสัญญาให้ชัดด้วยว่าได้ให้เงินมัดจำแก่ผู้ขายไปเมื่อวันทำสัญญา จ่ายให้ไปจำนวนเท่าไหร่ ประเด็นนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เรื่องเล็กน้อยตรงนี้ทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันมามากมายแล้ว

2. สัญญาต้องทำให้ชัดเจนว่าซื้อขายรวมอะไรบ้าง

การซื้อขายคอนโดมือสอง ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายทั้งห้องคอนโดและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในฝ่ายผู้ขายควรระบุรายละเอียดสิ่งของที่จะทำการขายรวมลงไปในหนังสือสัญญาด้วย เช่น ขายห้องคอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่อะไรบ้าง หรือขายห้องชุดพร้อมที่จอดรถ ให้ลิสต์เป็นรายการออกมาแล้วระบุไว้ในสัญญา หรือจะถ่ายรูปทำเป็นเอกสารแนบไปกับหนังสือสัญญาด้วยก็ได้

สำหรับผู้ซื้อก็ต้องนำรายละเอียดเหล่านี้ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายมาอ่านพิจารณาให้ละเอียด และลองนำไปพิจารณาเรื่องตัวเลขราคา ว่าสิ่งที่รวมมาเป็นราคาที่รับได้หรือไม่ บางส่วนผู้ขายอาจจะบวกรวมราคามากเกินไปหน่อย ก็อาจจะต้องมีการขอต่อรองเจรจา หากมีการปรับลดราคาก็จะได้ปรับแก้ในสัญญาให้ตรงกัน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลัง

3. เรื่องค่าธรรมเนียมและภาษีตกลงให้ชัดว่าใครจ่าย

ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดโอนและภาษีนี้มีปัญหาสำหรับคนที่ทำการซื้อขายคอนโดมาตลอด ซึ่งในหนังสือสัญญาควรจะระบุตรงนี้ให้ชัดไปเลยว่า ใครจ่ายส่วนไหนบ้าง อย่างค่าธรรมเนียมถ้าจะให้จ่ายคนละครึ่ง ก็ให้ระบุไว้

ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจ ปกติแล้วฝ่ายคนขายควรจะต้องออก แต่ถ้าจะมีการผลักภาระบางส่วนไปให้ผู้ซื้อร่วมจ่ายด้วยก็ต้องระบุให้ชัดเจน ฝั่งผู้ซื้อเองก็จะต้องอ่านและทำความเข้าใจเอกสารสัญญาตรงนี้ให้กระจ่างด้วยจะได้ไม่เสียเปรียบ

เหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่คุณควรต้องรู้ก่อนทำสัญญาซื้อขายคอนโดมือสอง ซึ่งถ้าทำความเข้าใจและเคลียร์ให้ชัดในหนังสือสัญญา ซึ่งหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ก็สามารถเข้าไปดูบทความของเราเพิ่มเติมได้เลยที่ DDproperty.com บอกเลยว่าปัญหาต่าง ๆ ของการซื้อขายคอนโดมือสองก็จะไม่มี ทำให้หมดกังวลเรื่องการฟ้องร้องไปได้เลย